Chính sách bảo mật

Đặc Sản Sen Hồng cam kết ất cả thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ chỉ được dùng một lần và không chia sẽ với bất kỳ bên thứ ba nào.